ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
1.11.2023 1.12.2023
16.10.2023
640 Sayılı Karar
Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. adına Yunus Şen’in; Denizli ili, Tavas ilçesi, Vakıf Mahallesi, 190 ada, 1 no.lu parselde hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201031440, NİP-201031441, UİP-201031438 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2023 tarihli ve 640 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
29.11.2023 29.12.2023
20.11.2023
746 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, 563 ada 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201035342 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarihli ve 746 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
29.11.2023 29.12.2023
20.11.2023
746 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, 563 ada 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201035342 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarihli ve 746 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr