Ana Sayfa Belediyemiz Meclis Kararları

Meclis Kararları

Yıl :
Ay :


TarihKarar NoKonusuKarar Özeti
18-09-2023600SeçimBüyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2023 tarih ve 275 sayılı kararı ile yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere oluşturulan Meclis İhtisas Komisyonlarından; Genel İşler Komisyonu'na Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına üye olarak seçilen Meclis Üyesi A*** Y***'in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına aday gösterilen Meclis Üyesi B*** T*** K***, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle seçilmiştir.
18-09-2023599Diğer Konular5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendi ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarihli ve 211 sayılı kararının 7. maddesi gereğince; Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarih, 2023/148 sayılı kararı ile kabul edilen; İlimiz Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi'nde yer alan "1240 Sokak" isminin "Şehit Halil ÇANKAYA Sokak" olarak değiştirilmesinin kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023598Diğer KonularBozkurt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan "Seyyar Selektör Projesi" kapsamında İlimiz Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi sınırları içerisinde hububat tarımında kullanılan tohumlukların hastalık, zararlı ve yabancı maddelerden arındırılarak daha kaliteli ve verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden Bozkurt Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesine, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023597Diğer KonularPamukkale İlçe Müftülüğü'nün E-80265432-756.01-4195810 sayılı tahsis talepli yazısı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (h) bendi ve 18'inci maddesinin (e) bendi ile 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan 1460,00 m yüzölçümlü, Kerpiç Cami ve Avlu' vasfındaki 9360 ada 6 parsel numaralı taşınmazın Cami' olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak Pamukkale İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesine, bu hususta Pamukkale İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesine, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023596Diğer KonularTürkiye Belediyeler Birliği tarafından koordine edilen "Türkiye'den Konuklar İçin Sürdürülebilirlik Odaklı Yerel Yönetimler ve İş Birliği" projesi kapsamında 8-14 Ekim 2023 tarihleri arasında çevre, iklim, atık yönetiminde sürdürülebilirlik konularında incelemelerde bulunmak amacıyla Almanya'ya yapılacak olan teknik çalışma ziyaretine katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı S*** G***'in seyahat ve harcırah giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023595Diğer Konular5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (h) bendi ve 18'inci maddesinin (e) bendi ile 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Beyağaç ilçesi, Kızılcaağaç Mahallesi 203 ada 4 numaralı parsel üzerine Belediyemiz tarafından yaptırılan Zeytinyağı Üretim Tesisi'nin 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak Beyağaç Belediyesi'ne tahsis edilmesine, bu hususta Beyağaç Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesine, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023594Mali KonularAcıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 68 no.lu kararı ile kabul edilen Acıpayam Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023593Mali KonularÇivril Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen Çivril Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023592Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile; ilimizde ikamet eden 15-30 yaş arasındaki gençler ve Gençlik Meclisi gönüllüleri için hazırlanan "Dijital Gençlik Merkezi" adlı proje kapsamında proje koordinatörü olarak Y*** K*** (asil) ve B*** A***'ın (yedek) belirlenmesine ve bu kapsamda hazırlanacak programda; Denizli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği ile geliştireceği işbirlikleri için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi gereğince protokol yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023591İmar konularıDenizli ili, Beyağaç ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 392 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201028093 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Beyağaç Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 2023/50 sayılı kararıyla kabul edilen, eko turizm / kırsal turizm tesis alanı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerjisi santrali alanı) planlanması ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 23 ret oya karşılık, 43 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/09/2023 tarihinde karar verildi.
18-09-2023590İmar konularıDenizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 375 ada, 11 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026733 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Honaz Belediye Meclisinin 07/09/2023 tarihli ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen; Sanayi Alanı' ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023589İmar konularıDenizli ili, Acıpayam ilçesi, tapunun Yukarı-İmar Mahallesi, 399 ada 10-11-12-13 ve 14 no.lu parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026565 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 70 sayılı kararıyla kabul edilen yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023588İmar konularıDenizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 392 ada 39 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026916 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Güney Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/37 sayılı kararıyla kabul edilen; tarım ve hayvancılık tesis alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023587İmar konularıTaşevli Tekstil Turizm Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına S*** E***'in; Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 3748 no.lu parselde hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP- 201028138, NİP- 201028137, UİP-201028326 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023586İmar konularıMensis Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına H*** Y***'in; Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi, 368 ada 9, 10 ve 12 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201028075, NİP-201028074 ve UİP-201028073 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023585İmar konularıDenizli ili, Serinhisar ilçesi, Ayaz Mahallesi, 132 ada 13-24 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023860 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 60 sayılı kararıyla kabul edilen Küçük Sanayi Alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023584İmar konularıDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, İlbadı Mahallesi, 4980 ada 1 no.lu ve 2 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026509 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen; yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023583İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 73 sayılı kararı ile değerlendirilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 387 sayılı kararı ile kabul edilen itirazlar doğrultusunda onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 2248 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007756 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 115 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 9 çekimser, 15 ret oya karşılık, 42 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/09/2023 tarihinde karar verildi.
18-09-2023582İmar konularıPamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/147 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 6548 ada, 6 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026900 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023581İmar konularıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada 3 no.lu parsel, Merkezefendi ilçesi, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi 521 ada 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının KNİP-201018697, KUİP-001018715 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023580İmar konularıDenizli ili, Serinhisar ilçesi, Şair Eşref Mahallesi, 142 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023858 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 58 sayılı kararıyla kabul edilen trafo alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023579İmar konularıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, tapunun Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada 1-2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201027916 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023578İmar konularıF*** -***'ın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi, 2027 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201027918 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023577İmar konularıDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kiremitçi Mahallesi, 4763 no.lu imar adası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026500 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 117 sayılı kararıyla kabul edilen kitle belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023576İmar konularıDenizli ili, Acıpayam ilçesi, Kelekçi Mahallesi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017232 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 57 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023575İmar konularıDenizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 165 ada, 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201020334 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Honaz Belediye Meclisinin 03/08/2023 tarihli ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen; konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023574İmar konularıDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 162 ada 3-4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026505 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen; Beton Santrali' olarak planlanması ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 9 çekimser oya karşılık, 57 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/09/2023 tarihinde karar verildi.
18-09-2023573İmar konularıDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Yeşilköy Mahallesi, 415 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201028061 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023572İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 116 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 385 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023571İmar konularıPamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 2023/106 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 376 sayılı kararı ile onaylanan Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 no.lu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017269 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/145 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023570İmar konularıDepaş Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin, tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 103 ada 10 no.lu parselde hazırlattığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201027640 ve NİP-201027641 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin onanması talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023569İmar konularıDenizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 167-168-169-171-330 ve 331 no.lu imar adalarında hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201027636, NİP-201027637 ve UİP-201027639 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000-1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023568İmar konularıAcıpayam Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları içinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzerg hı ve çevresi ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201028134 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023567İmar konularıDenizli ili, Babadağ ilçesi, Kıranyer Mahallesi, M21B21A2A, M21B21A2B, M21B21A2C, M21B21B1D paftalarında, Enerji Nakil Hattı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026937 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Babadağ Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/36 sayılı kararı ile kabul edilen; enerji nakil hattı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023566Diğer KonularKadın- Erkek Fırsat Eşitliği anlayışını görünür kılmayı temel alarak hazırlanan ekli Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023-2026 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planının onaylanmasına, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023565Diğer Konular5 Ekim - 3 Aralık 2023 tarihlerinde Sofya, Bulgaristan'da dördüncüsü yapılması planlanan Uluslararası Cam Bienali'ne katılmak ve Yeni Bulgaristan Üniversitesi'nde 2011'den günümüze Uluslararası Denizli Cam Bienalleri hakkında bir konferans konuşması yapmak üzere Belediyemiz ile Uluslararası Denizli Cam Bienali'ni organize etmekte olan -*** D*** ve M*** F*** D***'in görevlendirilmesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023564Mali KonularMerkezefendi Belediye Meclisi'nin 04/09/2023 tarihli ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023563Mali KonularMahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince; Tavas Belediye Meclisi'nin 06/09/2023 tarihli ve 49 no.lu kararı ile kabul edilen Tavas Belediyesi 2023 yılı gider bütçesi içerisinde harcama birimleri arasında yapılan ödenek aktarmasının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023562Diğer KonularBelediyemiz adına kayıtlı özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan Tisaş-Zigana marka 9 mm çapında T062006E24893 seri numaralı 1 adet silah ile Sarsılmaz marka 9 mm çapında T110202B001658, T110202B001660, T110202B001663, T110202B001664 seri numaralı 4 adet silah ve bu silahlara ait 5 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023561Diğer KonularKale Belediye Başkanlığınca hazırlanan Zeytin Eleme Makinesi Projesi' kapsamında, İlimiz Kale ilçesi Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy Mahallelerinde zeytin yetiştiriciliği yapan üreticilere destek sağlamak amacıyla; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden Kale Belediyesi'ne 3 adet 2 ton kapasiteli Zeytin Eleme Makinesi verilmesine, bu hususta Kale Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesine, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18-09-2023560Diğer KonularDenizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Buğday Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında, üreticilerin sertifikalı buğday çeşitleri ile üretim yapmalarını teşvik etmek, gelirlerinin artırılmasını sağlamak ve atıl arazilerin ekilerek buğday üretiminin devamlılığını sağlamak amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesine, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023559Diğer Konularİlimiz Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi "1240 Sokak" isminin "Şehit Halil Çankaya Sokak" olarak değiştirilmesiyle ilgili Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarih 2023/148 no.lu kararının görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023558Diğer KonularBozkurt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan "Seyyar Selektör Projesi" kapsamında İlimiz Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi sınırları içerisinde Hububat tarımında kullanılan tohumlukların hastalık, zararlı ve yabancı maddelerden arındırılarak daha kaliteli ve verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; Bozkurt Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023557Diğer KonularMülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan 1460,00 m yüzölçümlü, "Kerpiç Cami ve Avlu" vasfındaki 9360 ada 6 parsel numaralı taşınmazın "Cami olarak kullanılmak üzere" Pamukkale İlçe Müftülüğü'ne bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, Pamukkale İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023556Diğer KonularTürkiye Belediyeler Birliği tarafından koordine edilen "Türkiye'den Konuklar için Sürdürülebilirlik Odaklı Yerel Yönetimler ve İş Birliği" Projesi kapsamında 8 - 14 Ekim 2023 tarihleri arasında çevre, iklim, atık yönetiminde sürdürülebilirlik konularında incelemelerde bulunmak amacıyla Almanya'ya yapılacak olan teknik çalışma ziyaretine katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı S*** G***'in görevlendirilmesi için karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023555Diğer KonularMülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Kızılcaağaç Mahallesi 203 ada 4 numaralı parsel üzerine Belediyemiz tarafından yaptırılan Zeytinyağı Üretim Tesisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (h) bendine ve 75'inci maddesinin (d) bendine göre Beyağaç Belediyesi'ne tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, Beyağaç Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023554Mali KonularAcıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 68 no.lu kararı ile kabul edilen Acıpayam Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023553Mali KonularÇivril Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 102 no.lu kararı ile kabul edilen Çivril Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023552Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Dijital Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a protokol yapma yetkisinin verilmesi ve söz konusu proje kapsamında 1 asil, 1 yedek koordinatörün belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023551İmar konularıBeyağaç Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 2023/50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili Beyağaç ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 392 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201028053 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023550İmar konularıHonaz Belediye Meclisinin 07/09/2023 tarihli ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 375 ada 11 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026733 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023549İmar konularıAcıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı-İmar Mahallesi, 399 ada 10-11-12-13-14 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026565 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023548İmar konularıGüney Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/37 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 392 ada 39 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026916 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023547İmar konularıTaşevli Tekstil Turizm Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına S*** E***'in; Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 3748 no.lu parselde hazırlattığı imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023546İmar konularıMensis Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına H*** Y***'in, Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi, 368 ada 9, 10 ve 12 no.lu parseller ve çevresinde hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023545İmar konularıSerinhisar Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Ayaz Mahallesi, 132 ada 13-24 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023860 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023544İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun İlbadı Mahallesi, 4980 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP- 201026509 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023543İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 73 sayılı kararı ile değerlendirilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 387 sayılı kararı ile kabul edilen itirazlar doğrultusunda onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 2248 ada 16 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007756 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 115 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023542İmar konularıPamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/147 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 6548 ada, 6 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026900 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023541İmar konularıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada, 3 no.lu parsel, Merkezefendi ilçesi, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi 521 ada 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının KNİP-201018697 ve KUİP-001018715 plan işlem numarasıyla kayıtlı Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023540İmar konularıSerinhisar Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şair Eşref Mahallesi, 142 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023858 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023539İmar konularıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada 1- 2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023538İmar konularıF*** -***'ın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 2027 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023537İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kiremitçi Mahallesi, 4763 no.lu imar adası ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026500 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023536İmar konularıPamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli ve 2023/76 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 394 sayılı kararı ile onaylanan; Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 no.lu imar adası ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201011267 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/144 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023535İmar konularıAcıpayam Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Kelekçi Mahallesi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017232 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023534İmar konularıHonaz Belediye Meclisinin 03/08/2023 tarihli ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 165 ada, 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201020334 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023533İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 162 ada 3-4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026505 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023532İmar konularıDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 415 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023531İmar konularıMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 116 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi 385 ada 7 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023530İmar konularıPamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 2023/106 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 376 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 no.lu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017269 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/145 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023529İmar konularıDepaş Prefabrik Yapı Elemanları Tur. Mad. Müh. Mim. İnş. Taah. İth. San. ve Tic. A.Ş.'nin, tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 103 ada 10 no.lu parselde hazırlattığı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023528İmar konularıDenizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 167-168-169-171-330 ve 331 no.lu imar adalarında hazırlanan 1/25.000-1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023527İmar konularıAcıpayam Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları içinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzerg hı ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023526İmar konularıBabadağ Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/36 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Babadağ ilçesi, Kıranyer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, M21B21A2A, M21B21A2B, M21B21A2C, M21B21B1D paftalarında, Enerji Nakil Hattı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026937 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023525Diğer KonularKadın-Erkek Fırsat Eşitliği anlayışını görünür kılmayı temel alarak hazırlanan ekli Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023-2026 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planının onaylanması hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023524Diğer Konular5 Ekim - 3 Aralık 2023 tarihlerinde Sofya, Bulgaristan'da dördüncüsü yapılması planlanan Uluslararası Cam Bienali'ne katılmak ve Yeni Bulgaristan Üniversitesinde 2011'den Günümüze Uluslararası Denizli Cam Bienalleri hakkında bir konferans konuşması yapmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile "Uluslararası Denizli Cam Bienali"ni organize etmekte olan -*** D*** ve M*** F*** D***'in yol ve konaklama masrafları Yeni Bulgaristan Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023523Mali KonularMerkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 113 no.lu kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince görüşülmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023522Mali KonularTavas Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 49 no.lu kararı ile kabul edilen Tavas Belediyesi 2023 yılı gider bütçesi içerisindeki harcama birimleri arasında yapılan ödenek aktarmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi gereğince görüşülmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023521Diğer KonularBelediyemiz adına kayıtlı özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan 4 adet silah ve bu silahlara ait 5 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023520Diğer KonularKale Belediye Başkanlığınca hazırlanan "Zeytin Eleme Makinesi Projesi" kapsamında, İlimiz Kale ilçesi Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy Mahallelerinde zeytin yetiştiriciliği yapan üreticilere destek sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden Kale Belediyesi'ne 3 adet 2 ton kapasiteli zeytin eleme makinesi verilmesi, bu hususta Kale Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
15-09-2023519Diğer KonularDenizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Buğday Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, üreticilerin sertifikalı buğday çeşitleri ile üretim yapmalarını teşvik etmek, gelirlerinin artırılmasını sağlamak ve atıl arazilerin ekilerek buğday üretiminin devamlılığını sağlamak amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/09/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr